Friday, January 2, 2009

ang pagtalikod sa nakaraan...


Muling sumikat ang araw sa pagsisimula ng taon, pagmulat ko ng aking mata bakas ko ang lahat ng kahapon ay unti-unting naglalaho.,sa sinag ng liwanag mula sa aking bintana, tanaw ko ang panibagong pagkakataon, ang panimula ng buhay, kasabay ng bagong taon!
Maaga pa, pero batid ko na maraming nakahandang karanasan ang sa aki'y nakalaan, mga pangyayaring magpapatibay at magpapatatag sa aking puso't isipan, higit pa sa nagdaan.."handa ako! at naghihintay"..

Ang lahat ng lungkot at sakit na aking nararamdaman, mula sa aking mapait na karanasan ay akin nang tatalikuran, ihahakbang ko ang aking mga paa sa daan na nakalatag sa aking harapan. Muli akong tatakbo sa lawak ng kapatagan, parang gusto kong lumipad hanggang marating ko ang kawalan, o kaya'y lumangoy sa lalim ng karagatan..sasakay ako sa buwan at makikipaglaro sa mga bituing nagkalat sa kalawakan... "hahaha! mga bagay na sa tingin ko'y kaysarap maranasan!"..
Magaan ang lahat, at masaya akong gumising sa pagsalubong sa haring araw...kasabay ng pagbubukas ng panibagong yugto ng aking buhay, ang pagtalikod sa nakaraan ay isang pagpapakahulugan lamang, na ako'y natuto na sa aking mga naranasan, ang lahat ay hindi na natin maibabalik, ang mga taong lumisan ay nararapat ng palayain, kasabay ng pangakong ang taong ito'y di na magiging katulad ng dati, pinatatag na ako ng nakaraang labis kong pinasasalamatan, dahil sa alaalang mananatili ngunit kahit kailan ay di ko pinagsisisihan...
Salamat sa lahat at sa mga taong naging bahagi ng aking buhay...
ang lahat ng ito'y hindi ko makakalimutan, ang pagtalikod ay isa lamang hakbang, upang magpatuloy at magbagong buhay!!...
Maligayang Bagong Taon!!

Para sa ating lahat!!!!

_fallenheart_

No comments: